Opleidingen

 

 

 

 

 

TOUCHhelps

 

 

Opleidingen in Aanraken

& Rebalancing Massage

voor therapeuten, osteopaten, zorgverleners, begeleiders

 

Individuele opleiding door persoonlijke leertherapie.

Voor professionals.

Opleiding te Gent

Of in je eigen praktijk

 

Aanraken als zorgverlening Kortlopende opleiding voor mensen die werken met mensen in de zorg.

Rebalancing Massagetherapie Kortlopende opleiding in Rebalancing Massage voor therapeuten

TOUCHhelps Traumazorg Jaaropleiding lichaamsgericht traumawerk

Deze opleiding biedt wetenschap en kunde in helend therapeutisch toepassen van aanraken en lichaamswerk bij ontwikkelingstrauma (C-PTST) en

ingrijpende of schokkende gebeurtenissen. Gericht op herstel van gehechtheid, betrouwen en verbinding. Het leven zo goed als mogelijk hernemen.

Mensen lichaamsgericht begeleiden om terug thuis te komen bij en in hun lichaam, te leren bedaren, geruster te worden

bij zintuiglijk-lijflijk gewaar zijn en bij de indrukken en prikkels vanuit de om-geving, stabiliteit en houvast te hervinden, opnieuw durven exploreren en naar buiten treden.

 

Je handen 'luisteren' en 'spreken'

 

 

 

 

 

Heldere intenties en doelen

Duidelijke handelingen

(H)échte resultaten

 

 

2018 © TOUCHhelps - Wiel Cabooter